Managing Committee

Sri Dr. S Murugharaj

Honorary President
Mahanta Nursing Home, Shiralakoppa

Smt. Sharada S Rao

President
Shanti Nagar, Shikaripura

Sri Yathish H V

Vice President
Heelagodu, Haridravathi(Po) Hosanagara

Smt Mamatha

Secretary
Akshara Campus

Smt Shanthamma

Director
Muncipal Office Road, Shikaripura

Sri Shivakumar A P

Director (Parents Representative)
Shikaripura

Sri Suresh Y

Director (Parents Representative)
Shikaripura

Smt Bhagyavathi R C

Director (Teacher Representative
Shikaripura

Smt Rashmi K M

Director (Teacher Representative
Shikaripura

Sri Ravikumar

Chief Executive Officer
Shikaripura

Sri Nagaraj Gonal(M.A, B.Ed.)

Principal